"Xã hội tư bản tự bản chất là không ổn định." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Xã hội tư bản tự bản chất là không ổn định." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xã hội tư bản tự bản chất là không ổn định." tiếng anh là: Capitalist society is by its very nature unstable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login