"Bỏ đi các công cụ sau khi làm việc, bạn sẽ?" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bỏ đi các công cụ sau khi làm việc, bạn sẽ?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bỏ đi các công cụ sau khi làm việc, bạn sẽ?" tiếng anh dịch: Put away the tools after work, will you?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login