"Kẻ giết người đã cướp ví của anh ta và đánh cắp 200 đô la." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Kẻ giết người đã cướp ví của anh ta và đánh cắp 200 đô la." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kẻ giết người đã cướp ví của anh ta và đánh cắp 200 đô la." tiếng anh câu này dịch: The killer had rifled his wallet and stolen $200.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login