"Thái độ tinh thần như vậy rất khó, nếu không nói là không thể thay đổi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Thái độ tinh thần như vậy rất khó, nếu không nói là không thể thay đổi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thái độ tinh thần như vậy rất khó, nếu không nói là không thể thay đổi." tiếng anh câu này dịch: Such mental attitudes are difficult, if not impossible, to change.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login