"Bạn sẽ có nhiều thời gian cho các câu hỏi sau này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bạn sẽ có nhiều thời gian cho các câu hỏi sau này." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ có nhiều thời gian cho các câu hỏi sau này." tiếng anh là: You'll have ample time for questions later.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login