"Tôi thực hiện điều này một cách nghiêm túc. Đây là vấn đề nguyên tắc" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi thực hiện điều này một cách nghiêm túc. Đây là vấn đề nguyên tắc" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thực hiện điều này một cách nghiêm túc. Đây là vấn đề nguyên tắc" dịch sang tiếng anh: I take this seriously.It's a matter of principle
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login