"Bạn không thể khái quát về những gì đàn ông và phụ nữ là như thế nào." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bạn không thể khái quát về những gì đàn ông và phụ nữ là như thế nào." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không thể khái quát về những gì đàn ông và phụ nữ là như thế nào." dịch sang tiếng anh: You can't make generalizations about what men and women are like.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login