"Tài trợ của chính phủ cho nghệ thuật đã bị giảm." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tài trợ của chính phủ cho nghệ thuật đã bị giảm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tài trợ của chính phủ cho nghệ thuật đã bị giảm." tiếng anh câu này dịch: Government funding for the arts has been reduced.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login