"Sonia không bao giờ làm sạch hoặc thậm chí cung cấp để rửa chén đĩa." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Sonia không bao giờ làm sạch hoặc thậm chí cung cấp để rửa chén đĩa." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sonia không bao giờ làm sạch hoặc thậm chí cung cấp để rửa chén đĩa." câu này tiếng anh là: Sonia never cleans or even offers to wash the dishes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login