"Được thành lập vào năm 1935 tại Ohio, Alcoholics Anonymous hiện là một tổ chức trên toàn thế giới." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Được thành lập vào năm 1935 tại Ohio, Alcoholics Anonymous hiện là một tổ chức trên toàn thế giới." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Được thành lập vào năm 1935 tại Ohio, Alcoholics Anonymous hiện là một tổ chức trên toàn thế giới." tiếng anh dịch: Founded in 1935 in Ohio, Alcoholics Anonymous is now a world-wide organization.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login