"Người nói đã thay đổi chủ đề với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Người nói đã thay đổi chủ đề với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người nói đã thay đổi chủ đề với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc." dịch sang tiếng anh: The speaker changed the subject with incredible nimbleness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login