"Chắc chắn bạn sẽ không từ bỏ? Tôi nghĩ rằng bạn đã được làm bằng những thứ nghiêm khắc hơn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chắc chắn bạn sẽ không từ bỏ? Tôi nghĩ rằng bạn đã được làm bằng những thứ nghiêm khắc hơn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chắc chắn bạn sẽ không từ bỏ? Tôi nghĩ rằng bạn đã được làm bằng những thứ nghiêm khắc hơn." tiếng anh câu này dịch: Surely you're not going to give up? I thought you were made of sterner stuff.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login