"Tình huống có thể được mô tả, mà không cường điệu, là thảm họa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tình huống có thể được mô tả, mà không cường điệu, là thảm họa." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tình huống có thể được mô tả, mà không cường điệu, là thảm họa." câu này tiếng anh dịch: The situation can be described, without exaggeration, as disastrous.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login