"Hiệu trưởng đã gửi thư mời Thủ tướng đến thăm trường." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Hiệu trưởng đã gửi thư mời Thủ tướng đến thăm trường." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hiệu trưởng đã gửi thư mời Thủ tướng đến thăm trường." câu này dịch sang tiếng anh:The Headteacher has extended an invitation to the Prime Minister to visit the school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login