"Gia đình anh vẫn đang thương tiếc cái chết bi thảm của John." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Gia đình anh vẫn đang thương tiếc cái chết bi thảm của John." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gia đình anh vẫn đang thương tiếc cái chết bi thảm của John." tiếng anh câu này dịch: His family are still mourning John's tragic death .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login