"Trái với suy nghĩ của nhiều người, ăn cà rốt không cải thiện thị lực của bạn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Trái với suy nghĩ của nhiều người, ăn cà rốt không cải thiện thị lực của bạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trái với suy nghĩ của nhiều người, ăn cà rốt không cải thiện thị lực của bạn." dịch câu này sang tiếng anh: Contrary to popular belief, eating carrots does not improve your eyesight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login