"Xấu hổ về niềm đam mê nhất thời của mình, Mark nói: "Tôi là người được tha thứ." tiếng anh là gì?"

Cho em hỏi "Xấu hổ về niềm đam mê nhất thời của mình, Mark nói: "Tôi là người được tha thứ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xấu hổ về niềm đam mê nhất thời của mình, Mark nói: "Tôi là người được tha thứ."" dịch câu này sang tiếng anh là: Ashamed of his momentary pique, Mark said, "I'm the one to be forgiven."
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login