"Thanh thiếu niên thích đi vui vẻ vào mỗi tối thứ bảy." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Thanh thiếu niên thích đi vui vẻ vào mỗi tối thứ bảy." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thanh thiếu niên thích đi vui vẻ vào mỗi tối thứ bảy." câu này tiếng anh là: Teenagers love to go joyriding every Saturday night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login