"Về mặt lý thuyết, máy tính lượng tử có thể vượt trội so với máy tính kỹ thuật số ngày nay cho nhiều ứng dụng hơn so với suy nghĩ trước đây." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Về mặt lý thuyết, máy tính lượng tử có thể vượt trội so với máy tính kỹ thuật số ngày nay cho nhiều ứng dụng hơn so với suy nghĩ trước đây." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Về mặt lý thuyết, máy tính lượng tử có thể vượt trội so với máy tính kỹ thuật số ngày nay cho nhiều ứng dụng hơn so với suy nghĩ trước đây." câu này dịch sang tiếng anh là: Quantum computers can theoretically outperform today's digital computers for more applications than previously thought.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login