"Các buổi hòa nhạc được tài trợ bởi Hội đồng nghệ thuật." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các buổi hòa nhạc được tài trợ bởi Hội đồng nghệ thuật." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các buổi hòa nhạc được tài trợ bởi Hội đồng nghệ thuật." tiếng anh là: The concerts are financed by the Arts Council.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login