"Gia đình đi khai thác vào mỗi Chủ nhật." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Gia đình đi khai thác vào mỗi Chủ nhật." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gia đình đi khai thác vào mỗi Chủ nhật." dịch sang tiếng anh: The family goes to the minster every Sunday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login