"Lời hứa chính trị thường là những chiếc bánh trên bầu trời." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Lời hứa chính trị thường là những chiếc bánh trên bầu trời." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lời hứa chính trị thường là những chiếc bánh trên bầu trời." tiếng anh câu này dịch: Political promises are often pie in the sky.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login