"Keller thận trọng về việc đưa ra dự đoán cho sự thành công của chương trình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Keller thận trọng về việc đưa ra dự đoán cho sự thành công của chương trình." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Keller thận trọng về việc đưa ra dự đoán cho sự thành công của chương trình." câu này dịch sang tiếng anh:Keller is cautious about making predictions for the success of the program.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login