"Các tên được nhập vào cơ sở dữ liệu." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các tên được nhập vào cơ sở dữ liệu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tên được nhập vào cơ sở dữ liệu." tiếng anh dịch: The names are entered into a database.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login