"Có rất nhiều nhiệt, và nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Có rất nhiều nhiệt, và nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có rất nhiều nhiệt, và nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi." dịch sang tiếng anh là: There was a lot of heat, and it affected our relationship.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login