"Chúng tôi đã có một câu trả lời tuyệt vời cho yêu cầu giúp đỡ của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Chúng tôi đã có một câu trả lời tuyệt vời cho yêu cầu giúp đỡ của chúng tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có một câu trả lời tuyệt vời cho yêu cầu giúp đỡ của chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh:We've had an underwhelming response to our request for help.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login