"Bạn quét văn bản vào máy tính, sau đó chỉnh sửa nó." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Bạn quét văn bản vào máy tính, sau đó chỉnh sửa nó." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn quét văn bản vào máy tính, sau đó chỉnh sửa nó." câu này dịch sang tiếng anh là: You scan the text into the computer, then edit it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login