"Tôi không có gì ngoài xui xẻo kể từ khi tôi chuyển đến thị trấn này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi không có gì ngoài xui xẻo kể từ khi tôi chuyển đến thị trấn này." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có gì ngoài xui xẻo kể từ khi tôi chuyển đến thị trấn này." tiếng anh là: I've had nothing but bad luck since I moved to this town.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login