"Tại sao bạn không ngừng hát và say sưa trong một phút và lắng nghe?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tại sao bạn không ngừng hát và say sưa trong một phút và lắng nghe?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại sao bạn không ngừng hát và say sưa trong một phút và lắng nghe?" dịch câu này sang tiếng anh là: Why don't you stop ranting and raving for a minute and listen?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login