"TV của bạn có được bảo hành không?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "TV của bạn có được bảo hành không?" tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"TV của bạn có được bảo hành không?" câu này tiếng anh dịch: Is your TV under guarantee?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login