"Đó là nghĩa vụ công dân của bạn để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đó là nghĩa vụ công dân của bạn để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là nghĩa vụ công dân của bạn để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương." câu này dịch sang tiếng anh:It is your civic duty to vote in the local elections.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login