"Máy ảnh đã nhấp và hình ảnh của họ đã được chụp." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Máy ảnh đã nhấp và hình ảnh của họ đã được chụp." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy ảnh đã nhấp và hình ảnh của họ đã được chụp." câu này dịch sang tiếng anh là: The camera clicked and their picture was taken.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login