"Các đảng được chia về vấn đề nhập cư." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Các đảng được chia về vấn đề nhập cư." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đảng được chia về vấn đề nhập cư." dịch sang tiếng anh: The party is split over the issue of immigration.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login