"Tôi thích âm nhạc và đọc sách." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi thích âm nhạc và đọc sách." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích âm nhạc và đọc sách." tiếng anh câu này dịch: I enjoy music and reading.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login