"Các đơn vị quân đội chỉ có thể hoạt động nếu họ có đủ dự phòng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các đơn vị quân đội chỉ có thể hoạt động nếu họ có đủ dự phòng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đơn vị quân đội chỉ có thể hoạt động nếu họ có đủ dự phòng." câu này tiếng anh dịch: Army units can only operate if they have sufficient backup.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login