"Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất." tiếng anh dịch: Heart disease is one of the commonest causes of death.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login