"Tòa án đã trao cho Jamieson khoản bồi thường 30.000 đô la." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tòa án đã trao cho Jamieson khoản bồi thường 30.000 đô la." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tòa án đã trao cho Jamieson khoản bồi thường 30.000 đô la." dịch sang tiếng anh: The court awarded Jamieson $30,000 compensation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login