"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi phải là lợi nhuận và tăng trưởng thương mại." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi phải là lợi nhuận và tăng trưởng thương mại." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi phải là lợi nhuận và tăng trưởng thương mại." dịch sang tiếng anh là: Our top priorities must be profit and commercial growth.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login