"Cái lang băm đó gây cho tôi nhiều tác hại hơn căn bệnh đã làm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cái lang băm đó gây cho tôi nhiều tác hại hơn căn bệnh đã làm." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cái lang băm đó gây cho tôi nhiều tác hại hơn căn bệnh đã làm." câu này dịch sang tiếng anh là: That quack caused me more harm than the disease did.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login