"Làm sạch tiếp xúc với hạt gỗ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Làm sạch tiếp xúc với hạt gỗ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm sạch tiếp xúc với hạt gỗ." tiếng anh là: Cleaning exposed the grain of wood.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login