"Cô ấy sẽ chỉ đưa tôi trở lại nếu tôi có thể thuyết phục cô ấy rằng tôi đã thay đổi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô ấy sẽ chỉ đưa tôi trở lại nếu tôi có thể thuyết phục cô ấy rằng tôi đã thay đổi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy sẽ chỉ đưa tôi trở lại nếu tôi có thể thuyết phục cô ấy rằng tôi đã thay đổi." tiếng anh câu này dịch: She'll only take me back if I can persuade her that I've changed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login