"Anh ta để mắt đến chuyên gia làm vườn." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Anh ta để mắt đến chuyên gia làm vườn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

"Anh ta để mắt đến chuyên gia làm vườn." câu này dịch sang tiếng anh:He cast his expert eye on the gardener's work.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.