"Là một giáo viên trẻ, tôi đã hình dung ra một tương lai xuất sắc về giáo dục." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Là một giáo viên trẻ, tôi đã hình dung ra một tương lai xuất sắc về giáo dục." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Là một giáo viên trẻ, tôi đã hình dung ra một tương lai xuất sắc về giáo dục." dịch sang tiếng anh là: As a young teacher, I envisioned a future of educational excellence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login