"Bài hát có khớp nối vần điệu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Bài hát có khớp nối vần điệu." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài hát có khớp nối vần điệu." câu này tiếng anh dịch: The song has rhyming couplets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login