"Các quán rượu là một nơi gặp gỡ phổ biến cho thanh thiếu niên địa phương." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các quán rượu là một nơi gặp gỡ phổ biến cho thanh thiếu niên địa phương." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các quán rượu là một nơi gặp gỡ phổ biến cho thanh thiếu niên địa phương." dịch câu này sang tiếng anh là: The pub is a popular meeting place for local teenagers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login