"Ứng viên phải có bằng Kỹ sư." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ứng viên phải có bằng Kỹ sư." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ứng viên phải có bằng Kỹ sư." tiếng anh là: Applicants must have a degree in Engineering.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login