"Các phóng viên muốn làm phiền các ứng cử viên với những câu hỏi lúng túng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các phóng viên muốn làm phiền các ứng cử viên với những câu hỏi lúng túng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các phóng viên muốn làm phiền các ứng cử viên với những câu hỏi lúng túng." dịch sang tiếng anh: The reporter wanted to heckle the candidate with those embarrassing questions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login