"Nhân viên sẽ nhận được hai tuần trợ cấp thôi việc cho mỗi năm phục vụ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Nhân viên sẽ nhận được hai tuần trợ cấp thôi việc cho mỗi năm phục vụ." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên sẽ nhận được hai tuần trợ cấp thôi việc cho mỗi năm phục vụ." dịch sang tiếng anh là: Employees will get two weeks of severance pay for every year of service.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login