"Âm thanh của nhạc võ luôn truyền cảm hứng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Âm thanh của nhạc võ luôn truyền cảm hứng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Âm thanh của nhạc võ luôn truyền cảm hứng." tiếng anh câu này dịch: The sound of martial music is always inspiring.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.