"Bạn sẽ được đưa vào một tour du lịch có hướng dẫn của cung điện." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bạn sẽ được đưa vào một tour du lịch có hướng dẫn của cung điện." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ được đưa vào một tour du lịch có hướng dẫn của cung điện." dịch câu này sang tiếng anh: You will be taken on a guided tour of the palace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login